Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 13:05

Περίληψη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» MIS 5035246

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 13:17
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού