Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021 12:10

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης" για την υλοποίηση της Πράξης με MIS 5035246 με τίτλο " Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ) για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών    "

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021 12:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού