Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 10:40

KOΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κύριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Tο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών, το Γυμνάσιο και το Γενικό

Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη,

διοργανώνουν διήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο για μαθητές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων με

θέμα:

«Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών;

Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων

από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας»

 

Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο εντάσσεται στις

επίσημες εκδηλώσεις για το «Επετειακό Έτος: Θερμοπύλες-

Σαλαμίνα 2020», που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της

Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

 

Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων, θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 11 και την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021,8:30-15:00. Λόγω των πρωτοφανών συνθηκών της εξελισσόμενης πανδημίας του νέου κορωνοϊού Covid-19 και για την προστασία της υγείας όλων των συμμετεχόντων, το Συνέδριο θα διεξαχθεί εξολοκλήρου διαδικτυακά.

Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ15.1/141880/Δ2/19-10-2020 καιΦ15.1/161342/Δ2/25.11.2020 εγκριτικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Τμήμα Β’ Δευτεροβάθμιας – Μαθητικής Μέριμνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελματικού ροσανατολισμού). Ήδη έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα με 27 σχολεία που θα συμμετάσχουν. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δεχθούμε άλλα σχολεία ως εισηγητές.

Μπορούμε όμως να δεχθούμε σχολεία να παρακολουθήσουν το συνέδριο ως παρατηρητές.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σκοπός του Συνεδρίου είναι το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλώνκαι τη ναυμαχία της Σαλαμίνας να λειτουργήσει για τους μαθητές/τις μαθήτριες ως αφορμή για:

1. μελέτη των ιστορικών γεγονότων που διαμόρφωσαν τον αρχαίο Έλληνα του 5ου αιώνα π.Χ. ως πολίτη μιας οργανωμένης πόλης-κράτους αλλά και ως μέλος μιας πανελλήνιας κοινότητας.

2. κριτικό στοχασμό πάνω στις δυνατότητες που έχουμε ως κοινωνία να έρθουμε σε διάλογο μεταξύ μας ως ανθρώπινα όντα αλλά και ως συλλογικότητες και εθνικές και θρησκευτικές ομάδες,

που εκκινούν από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Η κριτική αυτή προσέγγιση στην ιστορία και στο παγκόσμιο κοινωνικό γίγνεσθαι θα δώσει στους μαθητές/στις μαθήτριες τη δυνατότητα να σκεφθούν ως αυριανοί ενεργοί πολίτες, που θα είναι έτοιμοι/ες να υπερασπισθούν πανανθρώπινες ηθικές αρχές και αξίες, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ιδανικό του διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Παιδαγωγικός στόχος Μαθητικού Συνεδρίου:

Το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα για τους μαθητές/τις μαθήτριες για την ανάπτυξη των ιστορικών τους γνώσεων, την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης και συνείδησής τους, επί τη βάσει των οποίων να αναγνωρίσουν τη σημασία αφενός του σεβασμού προς τον «άλλο» αφετέρου της προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στα οποία απεικονίζονται πανανθρώπινες ηθικές αρχές και αξίες. Το Μαθητικό Συνέδριο μπορεί να αποτελέσει συγχρόνως και την κατάλληλη αφορμή για τους μαθητές/τις μαθήτριες να σκεφθούν κριτικά σχετικά με τις δυνατότητες που έχουμε ως κοινωνία να έρθουμε σε διάλογο μεταξύ μας τόσο ως ανθρώπινα όντα όσο και ως συλλογικότητες –συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων– που εκκινούν από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. 

Στους βασικούς στόχους του Συνεδρίου συγκαταλέγονται, επιπλέον, η ενθάρρυνση της ομαδικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, η εξοικείωσή τους με διαδικασίες έρευνας, κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης και η ενίσχυση της δυνατότητάς τους να εκφράζονται δημιουργικά με ποικίλους τρόπους.

Άξονες/θεματικές ενότητες

1. «Πόλεμος πάντων πατήρ»: προσπάθειες σφαιρικής αποτίμησης συγκρούσεων και πολέμων στο

παρελθόν και στη σύγχρονη εποχή.

2. Τρόποι και συνθήκες διαλόγου και συνύπαρξης μεταξύ των πολιτισμών στο παρελθόν και στη

σύγχρονη εποχή.

3. Η ιστορική γνώση και μνήμη ως βάση για τη διαμόρφωση της ταυτότητας και την κατανόηση

της ετερότητας.

4. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των νέων στην ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη των λαών;

Οργανωτικά θέματα

Σας ενημερώνουμε για οργανωτικά του Συνεδρίου που αφορούν τα σχολεία-παρατηρητές:

1. Οι Δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σχολείων θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέχρι

τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021, στη διεύθυνση:

https://www.athenscollege.edu.gr/synedria/thermopylesalamina

2. Το κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για μία ή και τις τέσσερις συνεδρίες του Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου μας (1η ημέρα: Α ́ ή/και Β ́ Συνεδρία, 2 η ημέρα: Α ́ή/και Β ́ Συνεδρία. Βλ. Πρόγραμμα Εργασιών σελ. 6). Θα πρέπει όμως αυτό να δηλωθεί στην πλατφόρμα κατά την εγγραφή.

3. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα καταγραφούν από τους Διοργανωτές και το υλικό του Συνεδρίου θα δύναται να χρησιμοποιηθεί αφενός για αρχειοθέτηση στο Ιστορικό Αρχείο των Διοργανωτών και αφετέρου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αφιέρωμα (έντυπο ή ηλεκτρονικό) για την αποτύπωση των δράσεων του Συνεδρίου θα δημιουργηθεί και προβληθεί στα μέσα των Διοργανωτών ή/και των συμμετεχόντων ή/και φορέων εκπαίδευσης, τηρουμένων των απαιτήσεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

4. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση των εργασιών του Συνεδρίου από τους συμμετέχοντες (εισηγητές ή παρατηρητές) ή τρίτους, η δε χρήση τυχόν υλικού που συλλέχθηκε άνευ αδείας, είναι παράνομη.

5. Ο Διευθυντής / η Διευθύντρια κάθε συμμετέχοντος σχολείου θα δηλώσει ενυπογράφως προς τους Διοργανωτές ότι έχει συγκεντρώσει τις Δηλώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο και

τις Συγκαταθέσεις των γονέων των μαθητών του σχολείου του/της που θα συμμετάσχουν (ως εισηγητές ή παρατηρητές) στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών; - Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας», σύμφωνα με την προκήρυξη του συνεδρίου και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.

6. Στους συμμετέχοντες (μαθητές, καθηγητές και σχολεία) θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

7. Οι Επιβεβαιώσεις Λήψης Συγκαταθέσεων Γονέων πρέπει να αποσταλούν από τους Διευθυντές των Σχολείων στην κα Λίζα Στρούτζα (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), μέχρι την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021. (Με αναλυτικό, ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα παρακολουθήσουν).

8. Για τη διαδικτυακή διεξαγωγή του Συνεδρίου θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή.

Θα ακολουθήσουν τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση αυτής, από τους συμμετέχοντες και τους παρατηρητές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μπορούν να απευθύνονται:

στην κα Λίζα Στρούτζα (Κολλέγιο Αθηνών, τηλ. 210 6798145, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.),

στην κα Πολυάνθη Τσίγκου (Κολλέγιο Αθηνών, τηλ. 210 6798265), στον κ. Ιορδάνη

Παπαδόπουλο (Κολλέγιο Αθηνών, τηλ. 210 6798208-09) ή στις ιστοσελίδες:

https://www.athenscollege.edu.gr https://www.thermopylaesalamis2020.gr

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά, με υγεία, χαρά και δημιουργικότητα!

 

Εκ μέρους της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής,

Δρ. Πολυάνθη Τσίγκου Δρ. Ιορδάνης Παπαδόπουλος

Σύμβουλος Διευθυντή/President Συντονιστής Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών

Κολλεγίου Αθηνών Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Συντονίστρια Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου Συντονιστής των σχολικών μονάδων Κολλεγίου Αθηνών

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με το Ίδρυμα Μ. Βαρδινογιάννη

Τηλ.: 210-6798265 & 6944-297391 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: 210 6798208-09

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Σοφία Aνεζίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Iστορίας ΕΚΠΑ

2. Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου, Φιλόλογος, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02, 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

3. Θάνος Μ. Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ

4. Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ

5. Λαμπρινή Ζήση, Φιλόλογος, Προϊσταμένη Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών Γυμνασίου-Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

6. Νικήστρατος Παλάντζας, Συντονιστής Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

7. Βίκυ Παπαδημάτου, Φιλόλογος, Προϊσταμένη Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών Γυμνασίου-Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

8. Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Φιλόλογος, Συντονιστής Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

9. Χρήστος Πατσός, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κοινωνικών Επιστημών (ΣΕΕ) 1ου ΠΕΚΕΣ με επιστημονική αρμοδιότητα και για το 2ο και το 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

10. Χρύσα Σπυροπούλου, Φιλόλογος, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02, 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

11. Πολυάνθη Τσίγκου, Σύμβουλος Διευθυντή/President Κολλεγίου Αθηνών

12. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Sciences Po, Παρίσι - Γαλλία, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Χρήστος Παπανικολάου, Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων ΕΕΙ (Πρόεδρος)

2. Απόστολος Αθανασόπουλος, Μαθηματικός Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

3. Αθανασία Αναγνώστου, Υποδιευθύντρια Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

4. Λεωνίδας Καίσαρης, Υποδιευθυντής Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού

5. Νικόλαος Καλογεράς, Αναπληρωτής Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

6. Βασιλική Μουμτζή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών

7. Πολυάνθη Τσίγκου, Σύμβουλος Διευθυντή/President Κολλεγίου Αθηνών Συντονίστρια του Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου: Πολυάνθη Τσίγκου, Σύμβουλος Διευθυντή/President Κολλεγίου Αθηνών.

Συντονιστής των σχολικών μονάδων Κολλεγίου Αθηνών με το Ίδρυμα Μ. Βαρδινογιάννη: Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Φιλόλογος, Συντονιστής Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών Λυκείου

Κολλεγίου Ψυχικού.

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών;

Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας»

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021

08:30-09:00 Είσοδος – Εγγραφές

09:00-09:30 Χαιρετισμοί - Έναρξη Εργασιών Μαθητικού Συνεδρίου

09:30-11:45 Α ́ Συνεδρία

Εισηγήσεις Λυκείων

11:45-12:15 Διάλειμμα

12:15-14:30 Β ́ Συνεδρία

Εισηγήσεις Λυκείων

14:30-14:45 Κλείσιμο - Λήξη εργασιών Λυκείων

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

08:30-09:00 Είσοδος – Εγγραφές

09:00-09:30 Χαιρετισμοί - Έναρξη Εργασιών

09:30-11:45 Α ́ Συνεδρία

Εισηγήσεις Γυμνασίων

11:45-12:15 Διάλειμμα

12:15-14:30 Β ́ Συνεδρία

Εισηγήσεις Γυμνασίων

14:30-14:45 Κλείσιμο - Λήξη Εργασιών Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 11:40