Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 14:09

Τοποθέτηση Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Κύριο

Ο ΣΙΣ κλήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων να καταθέσει τις απόψεις του για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Ο εκπρόσωπος του ΣΙΣ, Π. Καράμαλης, Μέλος του ΔΣ, έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση:

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ, Κύριοι Εισηγητές, Κύριοι Βουλευτές,

Ως Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην επιτροπή. 

Θα ξεκινήσω με μια σύντομη γενική τοποθέτηση για το Λύκειο. Κύριε Υπουργέ, την άποψη των ιδιωτικών σχολείων την γνωρίζετε, την έχουμε καταθέσει. Δεν πιστεύουμε ότι διορθώνονται οι στρεβλώσεις -που συμφωνούμε ότι υπάρχουν στο Λύκειο- με μια εμβαλωματική παρέμβαση στην Γ Λυκείου. Χρειάζεται μια ριζική αναδόμηση στη γενική κατεύθυνση του Εθνικού Απολυτηρίου, την αποσύνδεση με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια, αλλά πάνω από όλα με έμφαση στην αυτονομία, την ελευθερία των σχολικών μονάδων να καθορίσουν το πρόγραμμα, το υλικό, τα μέσα και τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, παρατηρούμε απλά διαφορετικές μορφές του ίδιου συστήματος που πάντα θα φροντιστηριοποιεί κάποια ή κάποιες τάξεις του Λυκείου.

Θα μου επιτρέψετε όμως στον περιορισμένο χρόνο που έχω να επικεντρωθώ στα θέματα που αφορούν τον τομέα μας, την ιδιωτική εκπαίδευση, και ιδιαίτερα στο άρθρο 203 του νομοσχεδίου που αφορά τις τροποποιήσεις στον Νόμο 682/77, τον βασικό νόμο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Επίμαχο σημείο είναι οι αλλαγές στον τρόπο επιλογής των στελεχών των ιδιωτικών σχολείων (των διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων των σχολικών μονάδων). 

Τι ίσχυε έως σήμερα με βάση το άρθρο 34 του Νόμου 682/77; Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιωτικού σχολείου επέλεγε και πρότεινε τον ή την εκπαιδευτικό που επιθυμούσε να ορίσει διευθυντή ή διευθύντρια της σχολικής μονάδας και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης τον ή την διόριζε για ένα έτος με μοναδικό κριτήριο αυτή την πρόταση. Τι αλλάζει τώρα; Η πρόταση του ιδιοκτήτη συνεχίζει και υπάρχει, αλλά αποδυναμώνεται, αφού πλέον υπάρχουν και προϋποθέσεις τυπικών προσόντων ίδιων με αυτών που ισχύουν στο δημόσιο σχολείο (για παράδειγμα αυτή τη στιγμή ισχύει η 8 ετής υπηρεσία στην ίδια σχολική μονάδα και η απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού δήθεν δεξιοτήτων στην πληροφορική). Η πρόταση μάλιστα περνάει από υπηρεσιακό συμβούλιο και σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, αναζητείται άλλος προσφερόμενος - και εδώ είναι το λεπτό σημείο κύριε Υπουργέ: προσφερόμενος και όχι κατ’ ανάγκη προτεινόμενος. Πρακτικά, δηλαδή, αν στο σχολείο έχω έναν εκπαιδευτικό με εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα, με ικανότητες στην οργάνωση και την διοίκηση, με μεταπτυχιακό ενδεχομένως στη διοίκηση σχολικών μονάδων, που χαίρει της εμπιστοσύνης ιδιοκτήτη και συναδέλφων, αλλά δεν έχει συμπληρώσει τα 8 έτη στην ίδια σχολική μονάδα, θα μπορεί να υπερκεραστεί από κάποιον άλλον που θα αυτοπροταθεί, απλά λόγω παλαιότητας. Αν δεν είναι αυτό υπονόμευση του διευθυντικού δικαιώματος, τι είναι;

Το άρθρο αυτό είναι προβληματικό για τρεις βασικούς λόγους:

1. Δίνει έμφαση στα τυπικά και όχι στα ακαδημαϊκά ή στα ουσιαστικά προσόντα. Επιτρέψτε μου, την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, το πιστοποιητικό ΤΠΕ, η βεβαίωση, δηλαδή ότι κάποιος γνωρίζει τα shortcuts στο Word και στο Excel δεν είναι απόδειξη ούτε ότι είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία ούτε πολύ περισσότερο ότι είναι κατάλληλος για Διευθυντής. Ομοίως, η 8ετής υπηρεσία δεν τεκμαίρει ότι κάποιος έχει υψηλότερες δυνατότητες διοίκησης από κάποιον με μικρότερη υπηρεσία. Εκτός αν λειτουργούμε βάσει παλαιότητας - όμως αυτό δεν μπορεί να ισχύει σε έναν σύγχρονο οργανισμό, κρατικό ή ιδιωτικό. Ο αρχαιότερος δεν είναι εξ ορισμού ο καταλληλότερος.

2. Αγνοεί την πραγματικότητα των ιδιωτικών σχολείων. Τα ιδιωτικά σχολεία δεν έχουν την διοικητική δομή των κρατικών. Κάθε ιδιωτικό σχολείο έχει δικό του οργανόγραμμα με Εκπαιδευτικούς Διευθυντές, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Υπευθύνους Τμημάτων, Καθηγητές-Μέντορες, Υπεύθυνους Ξένων Γλωσσών ή Φυσικής Αγωγής, συντονιστές και άλλα, ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει να διοικείται. Η βιοποικιλότητα αυτή είναι που έχει αναδείξει τόσες καλές και ανταγωνιστικές πρακτικές στην ιδιωτική εκπαίδευση. Φτιάχνοντας ένα πλαίσιο “όπως στο Δημόσιο” όπου το αν θα έχουμε έναν ή δύο υποδιευθυντές για παράδειγμα κρίνεται με ποσοτικά κριτήρια, επιχειρείτε να βάλετε ένα γύψο “ένα μέγεθος κάνει για όλα” σε οργανισμούς με πολύ διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. 

3. Καταστρατηγεί το Διευθυντικό δικαίωμα αφού θα υπάρξουν περιπτώσεις που τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα διορίσουν ανθρώπους που δεν έχουν το βασικότερο προσόν για να διοικήσουν έναν ιδιωτικό οργανισμό: την πρόταση και την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη.

 Άρα, τα ιδιωτικά σχολεία θεωρούμε την τροποποίηση του άρθρου 34 ως περιοριστική του διευθυντικού δικαιώματος και ως εκ τούτου μη συνταγματική αλλά πάνω από όλα αναχρονιστική, αφού περιορίζει ακόμα περισσότερο την αυτονομία και την ελευθερία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, σε έναν κόσμο όπου το ζητούμενο, όπως καταδεικνύουν οι διεθνείς καλές πρακτικές, είναι η ενίσχυσή της.

Για να μην κάνουμε μόνο κριτική, προτείνουμε αλλαγή (βελτίωση όπως είπατε) στην παράγραφο 3 με κατάργηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και μετάθεση του ελέγχου τυπικών προσόντων στον διευθυντή εκπαίδευσης – αλήθεια, γιατί χρειάζεται υπηρεσιακό συμβούλιο για να κάνει έλεγχο τυπικών προσόντων; Εκτός αν ο στόχος είναι να αποφασίζει παρά την πρόταση του ιδιοκτήτη.

Επίσης, στην παράγραφο 4 να απαλειφθεί η φράση «(…) και εφόσον δεν προσφέρεται (…) προϋποθέσεις αυτές (…)» και να εφαρμόζεται άμεσα η παράγραφος 2 του άρθρου 25.

Σας ευχαριστώ πολύ.»