Σάββατο, 01 Νοεμβρίου 2003 18:09

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  1/11/2003

 

Τα δύο τελευταία χρόνια, η λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα γίνεται συνεχώς πιο δύσκολη από πολλούς παράγοντες, όπως πιο κάτω θα αναλύσουμε και για το λόγο αυτό αποφασίζουμε  να πάρουμε μέτρα, τα οποία όλα τα μέλη μας και όλοι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων πρέπει να τηρήσουν επακριβώς,  εάν θέλουμε να συνεχίσουν και στο μέλλον να υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία.

 

 

Α) H ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η  ηγεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται σε όλες τις εκφράσεις της, είτε στα Μ.Μ.Ε, είτε στα Δελτία Τύπου είτε στις έγγραφες παρεμβάσεις, που  φορτικά κάνει στους προϊσταμένους εκπαίδευσης, είτε και σε απειλές που εκτοξεύει εις βάρος των ιδιωτικών σχολείων, πολλές φορές και μέσα στα ίδια τα σχολεία, έχει πια γίνει το πρόβλημα της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Από τους 12.000  ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, αυτοί που μαζεύονται κάθε φορά για να εκλέξουν, είναι περί τα 500 άτομα, οι οποίοι υπακούοντας πολλές φορές και σε κομματικές γραμμές, ψηφίζουν αυτούς που πλειοδοτούν σε υποσχέσεις. Έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο το προεδρείο της ΟΙΕΛΕ να παίρνει ανοικτά θέση υπέρ των δημοσίων σχολείων και κατ΄επέκταση του κλεισίματος των ιδιωτικών.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή, διάρκειας 1 ώρας, ο πρόεδρος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν πήρε, ούτε μία φορά, το μέρος των ιδιωτικών σχολείων. 

Είναι πλέον πρόδηλο το ότι η ηγεσία της ΟΙΕΛΕ επιδιώκει το κλείσιμο των ιδιωτικών σχολείων, για να μεταφερθούν αυτοί που την ψηφίζουν, χωρίς τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, στο δημόσιο.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αποφασίζουμε τα παρακάτω:

 

1)    Tα ιδιωτικά σχολεία δεν επιτρέπεται να δέχονται το προεδρείο της ΟΙΕΛΕ, παρά μόνο 10 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων του σχολείου, εκτός ωραρίου εργασίας, όπως ορίζει ο νόμος,  για να διανείμουν ανακοινώσεις στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, για να αναρτούν ανακοινώσεις  και όχι για να τους πείσουν να γραφτούν μέλη στην ΟΙΕΛΕ.

Τα πιο πάνω προβλέπει ο νόμος 1264/82 , άρθρο 16, παρ. 2 και 6, σύμφωνα με γνωμοδότηση που υπάρχει στον Σύνδεσμο. Να ληφθεί υπόψη ότι ο χρόνος των διαλειμμάτων δεν είναι εκτός του  ωραρίου εργασίας. 

Σχολεία που παραβαίνουν τα ανωτέρω για να φανούν αρεστά στην ηγεσία της ΟΙΕΛΕ, θα πρέπει να έχουν υπόψη το αρχαίο ρητό: <<  ΄Η  ΜΕΘ΄ ΗΜΩΝ  Ή ΚΑΘ΄ΗΜΩΝ >>

2)    Το προεδρείο του Συνδέσμου μας θα συζητά συνδικαλιστικά αιτήματα της ΟΙΕΛΕ, εφόσον έχουν υποβληθεί στον Σύνδεσμό μας, πριν υποβληθούν στο Υπουργείο.

Εάν δεν ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία, ο Σύνδεσμός μας θα αντιδρά με όλα τα μέσα στην ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων.

Κανείς συνάδελφος δεν επιτρέπεται να αποδέχεται προσωπικώς συνδικαλιστικά αιτήματα της ΟΙΕΛΕ, διότι η ικανοποίηση των αιτημάτων αφορά πλήθος άλλων συναδέλφων και όχι μόνο το πρόσωπό του. 

 

Παράβαση των ανωτέρω δύο αποφάσεων, επισύρει πειθαρχικό παράπτωμα και τα μέλη που παραβαίνουν τις παραπάνω αποφάσεις, θα περνούν από πειθαρχικό συμβούλιο.

 

Β)  Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, διάκειται αρνητικά απέναντι στα ιδιωτικά σχολεία.

Πρόσφατα παρατηρήσαμε να λέγεται και από τηλεοράσεως ότι  η αύξηση των ολοήμερων σχολείων κλείνει τα ιδιωτικά σχολεία.

 

Το Υπουργείο Παιδείας παρανόμως δεν δίδει βιβλία στους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων (ν 1566)

 

Το Υπουργείο Παιδείας παρανόμως αποδέχεται παραιτήσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, για να διορισθούν σε θέσεις αναπληρωτών (ιδιωτικού δικαίου).

 

ToYπουργείο Παιδείας διαφημίζει, με χρήματα του Ελληνικού λαού τα ολοήμερα δημόσια (μόνο) σχολεία.

 

Το Υπουργείο Παιδείας δεν αποδίδει στα ιδιωτικά σχολεία τα χρήματα που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση  για την ενισχυτική διδασκαλία.

 

Το Υπουργείο Παιδείας δεν αποδίδει στα ιδιωτικά σχολεία τα χρήματα που λαμβάνει από την  Ευρωπαϊκή Ένωση  για τα ολοήμερα σχολεία, για την Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και για πάσης φύσεως προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κλπ.

 

 Μέσω γνωμοδοτήσεων που κάνει δεκτές ο Υπουργός, εξηγούνται κατά τρόπον που συμφέρει μόνο τα δημόσια σχολεία και τις απόψεις του Υπουργείου Παιδείας, οι ψηφισμένοι νόμοι από την Ελληνική Βουλή παρόλο ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι την ερμηνεία των νόμων κάνουν ΜΟΝΟ τα Ελληνικά Δικαστήρια και κανείς άλλος.

Nα ληφθεί υπόψη ότι καμιά απόφαση δικαστηρίων μέχρι σήμερα σε θέματα προσωπικού, δεν δικαιώνει τις <<ερμηνείες>> που έχουν δοθεί, είτε με γνωμοδοτήσεις είτε με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.

 

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Τα Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία, κρίνουν ότι πολλές εγκύκλιοι και γνωμοδοτήσεις, προερχόμενες από το Υπουργείο Παιδείας, είναι ΠΡΟΔΗΛΩΣ αντίθετες με τους νόμους που έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή, γι΄αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε τις γνωμοδοτήσεις και παντός είδους ερμηνείες που δημιουργούνται από το Υπουργείο Παιδείας.

Ως έλληνες πολίτες, υποχρεούμεθα  υπακοή μόνο εις τους νόμους τους ψηφισμένους από την Ελληνική Βουλή και στις τελεσίδικες  αποφάσεις των δικαστηρίων και αυτό στο μέλλον προτίθενται να πράξουν τα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία.

Κάθε εγκύκλιος η οποία δεν βασίζεται σε νόμους του κράτους ή τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εκφράζει τις θέσεις του υπογράφοντα την εγκύκλιο και δεν αποτελούν νόμο του κράτους  και έτσι θα αντιμετωπίζονται από τα ιδιωτικά σχολεία. 

Ο Σύνδεσμος θα διαμαρτυρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομικά για τα χρήματα που δεν αποδίδονται στα ιδιωτικά σχολεία.

 

Γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Πολλές Διευθύνσεις Π.Ε και Δ.Ε καθώς και προϊστάμενοι εκπαίδευσης, ασκούν φορτικότατες πιέσεις στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, προκειμένου να κάνουν τα ιδιωτικά σχολεία ενέργειες που κρίνουν σκόπιμες οι ως άνω διευθυντές και προϊστάμενοι.

Οι περισσότερες από τις πιέσεις αυτές ασκούνται προφορικώς, γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν σε χαρτί και να υπογραφούν.

Τον τελευταίο καιρό γίναμε δέκτες πιέσεων του τύπου ΄΄είστε υποχρεωμένοι να πάρετε άδεια ολοήμερου σχολείου και να διορίσετε τους ανάλογους εκπαιδευτικούς, επειδή έτσι κάνει το δημόσιο ή κλείστε τα τμήματα του σχολείου σας στα οποία δεν έχετε να διορίσετε δασκάλους΄΄  κλπ.

Oι πιέσεις αυτές δεν είναι τυχαίο ότι μεταφέρονται προφορικά, και συμβαίνει αυτό γιατί δεν στηρίζονται σε κανένα νόμο του κράτους.

Τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών βλέποντας, εξαιτίας της υπογεννητικότητας, να μειώνονται οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών στις μεγάλες πόλεις, ασκούν πιέσεις  στους προϊστάμενους να πιέζουν αφόρητα τα ιδιωτικά σχολεία, πιστεύοντας πως έτσι μπορεί να κλείσουν μερικά ιδιωτικά σχολεία και έτσι να αποδειχθεί προς τις εφημερίδες και τον ελληνικό λαό ότι αφού κλείνουν τα ιδιωτικά σχολεία, άρα τα δημόσια σχολεία έχουν γίνει πολύ καλά.

Αυτό το τελευταίο επιτείνεται τώρα και με αφορμή τα ολοήμερα σχολεία.

 

Ο Σύνδεσμός μας πρόσφατα συμφώνησε να αποσταλούν τα Δελτία ΚΤΕΟ σχολικών αυτοκινήτων στους προϊσταμένους, παρόλο ότι κανείς νόμος δεν επιβάλλει τέτοιου είδους έλεγχο.

Αυτό το κάναμε προκειμένου να δείξουμε διάθεση συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας  σε κάποιο θέμα που, κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα (σχολικά λεωφορεία).

Toαποτέλεσμα ήταν να αρχίσουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι να ζητούν από τα σχολεία καταστάσεις, με ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, όπως π.χ αντίγραφα αδειών, έλεγχο καυσαερίων, υπεύθυνες δηλώσεις οδηγών ότι θα είναι προσεκτικοί, υπεύθυνες δηλώσεις σχολείων ότι οι οδηγοί έχουν τα κατάλληλα διπλώματα, δεν έχουν φθαρμένα ελαστικά κλπ.

Απεδείχθη λοιπόν ότι κακώς η ηγεσία του Συνδέσμου μας απεδέχθη, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, μια τέτοιου είδους ρύθμιση.

Το Υπουργείο Μεταφορών και η Τροχαία είναι αρμόδιοι για να ελέγχουν την καλή λειτουργία των σχολικών λεωφορείων και κανείς άλλος, βάσει των κείμενων νόμων.

Άλλο παράδειγμα χαρακτηριστικό:

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν υπογράφει άδεια ανανέωσης λειτουργίας σχολείου επειδή δεν έχουν υποβληθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου, πίνακας εγγραφέντων μαθητών και πίνακας υπηρετούντων εκπαιδευτικών, παρόλο ότι τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά για την ανανέωση άδειας λειτουργίας αναφέρονται σαφώς στον ν682/77, άρθρο 8, παράγρ. 6 και βέβαια τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά έγγραφα ανανέωσης αδείας,  όπως αναφέρει ο συγκεκριμένος διευθυντής (και μάλιστα εγγράφως),

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα Ελληνικά Ιδιωτικά σχολεία δεν αποδέχονται τις κάθε είδους πιέσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές γίνονται τηλεφωνικά, προκειμένου τα ιδιωτικά σχολεία να πράττουν σύμφωνα με αυτά που φορτικότατα πιέζει η ηγεσία της ΟΙΕΛΕ τους προϊσταμένους να γίνουν.

Κατανοούμε τις πιέσεις που υφίστανται οι προϊστάμενοι, αλλά είναι απόφασή μας να απαντάμε στο μέλλον μόνο σε έγγραφα και όχι σε προφορικές εντολές των γραφείων εκπαίδευσης και προϊσταμένων  και να πράττουμε σύμφωνα με τα όσα οι νόμοι οι ψηφισμένοι από την Ελληνική Βουλή ορίζουν και όχι με όσα προφορικά μεταφέρονται.

Ο Σύνδεσμος δεν θα καλύπτει πλέον τα ιδιωτικά σχολεία που απαντούν σε προφορικές διαταγές προϊσταμένων.

Είναι πασίγνωστο ότι τα Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία λειτουργούν  καλύτερα από τα δημόσια σχολεία.

 

Δ)  HΔιεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, όπως αυτή εκφράζεται από την επικεφαλής της, αποδέχεται να συζητά ένα πλήθος παραλόγων απαιτήσεων της διοίκησης της ΟΙΕΛΕ, οι οποίες θα έπρεπε να απευθύνοντο στον Σύνδεσμο των ιδιωτικών σχολείων για διμερείς διαπραγματεύσεις.

Η Διεύθυνση Ιδιωτικής του Υπουργείου Παιδείας, έχει πιστέψει ότι έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται με την ΟΙΕΛΕ διάφορα αιτήματα και να τα κάνει ή όχι δεκτά κατά το δοκούν. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν ότι οι δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο Ολυμπιακής Παιδείας, που έγινε  πέρυσι, έπρεπε να στέλνονται στο FAXτης ΟΙΕΛΕ, χωρίς ο Σύνδεσμός μας ούτε καν να έχει ερωτηθεί γι΄αυτή την εγκύκλιο, την οποία υπέγραψε η Διευθύντρια της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Oνόμος 3149/10-6-2003 σαφώς απαγορεύει την παραίτηση εκπαιδευτικού μετά την 1η Σεπτεμβρίου. Και όμως, μετά από προφορικές συνεννοήσεις προϊσταμένων με την Διεύθυνση Ιδιωτικής, έγινε γνωστό ότι το υπουργείο <<εξηγεί>> το νόμο λέγοντας ότι αυτός δεν ισχύει για τα ιδιωτικά σχολεία αλλά μόνο για τα δημόσια, χωρίς ο νόμος να αναφέρει κάτι τέτοιο.

Ο ως άνω νόμος αναφέρει επίσης ότι κάθε προηγούμενη ρύθμιση καταργείται. Και όμως σε σχολείο περιοχής Αθηνών, έγινε δεκτή παραίτηση και ταυτόχρονα ζητήθηκε και γνωμοδότηση από το Υπουργείο, αν πράγματι καλώς έγινε δεκτή.

Υπάρχει δηλαδή μια τακτική ανατροπής των νόμων <<μέσω εξηγήσεων των νόμων>>, παρόλο που τις ερμηνείες των νόμων κάνουν συνταγματικά μόνο τα δικαστήρια.

Η συγκεκριμένη Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, κατά σύστημα και παρανόμως, δεν απαντά σε έγγραφα του Συνδέσμου μας, παρά τον θεσμικό χαρακτήρα του οργάνου.

                                   

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

 

·         Την τακτική της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, η οποία δεν απαντά στα πρωτοκολλημένα έγγραφα του Συνδέσμου μας.

 

·         Καταγγέλλουμε προς τον Υπουργό, Υφυπουργό και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας τη συγκεκριμένη τακτική της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, η οποία  έχει μεταβληθεί σε διεκπεραιωτή των συνδικαλιστικών απαιτήσεων της ηγεσίας της ΟΙΕΛΕ.

 

Kάποιοι θέλουν να κλείσουν τα ιδιωτικά σχολεία και κάνουν ό,τι μπορούν για να το επιτύχουν έτσι ώστε να μην υπάρχει και η σύγκριση με τα δημόσια σχολεία, η οποία καθημερινά φαίνεται να είναι εις βάρος των δημοσίων σχολείων, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων.

Αν κάποιοι θέλουν να κλείσουν τα ιδιωτικά σχολεία, γιατί έτσι εξυπηρετούνται οι σκοπιμότητές τους, ας το δηλώσουν καθαρά. Αν όμως νομίζουν ότι με τις  παραπάνω ενέργειες  θα κλείσουν τα ιδιωτικά σχολεία, ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΤΡΑΝ.

 

Επιφυλασσόμεθα  για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας ενάντια σε κάθε υπεύθυνο, για οποιαδήποτε αδικία ή παράνομη ενέργεια διαπιστωθεί σε βάρος μας.

           Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 20:39