Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 19:09

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΣΙΕΙΕ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ

Σήμερα, 25 Ιουλίου στα γραφεία της Βουλής πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ), κου Χαράλαμπου Κυραϊλίδη, με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κο Πάνο Καμμένο.

KAMMENOSΣήμερα, 25 Ιουλίου στα γραφεία της Βουλής πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ), κου Χαράλαμπου Κυραϊλίδη, με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κο Πάνο Καμμένο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν κυρίως οικονομικά θέματα του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που προέκυψαν κυρίως από την οικονομική κρίση, συζητήθηκαν αφενός προτάσεις προκειμένου για την καλύτερη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και αφετέρου αναλύθηκαν τρόποι έμπρακτης στήριξης της οικογένειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΣΙΕΙΕ, κος Χαράλαμπος Κυραϊλίδης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα τα δίδακτρα να πάψουν να θεωρούνται τεκμήριο διαβίωσης αλλά, αντίθετα, να θεωρούνται εκπιπτόμενη δαπάνη, γεγονός που θα ενισχύσει την ανάταση της οικονομίας καθώς οι γονείς θα έχουν το κίνητρο να δηλώσουν τα δίδακτρα που καταβάλλουν και αφετέρου θα αποτελέσει μια μορφή αναγνώρισης της συμβολής τους στην ανακούφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, έγινε συζήτηση της αναγκαιότητας να συμπεριληφθεί στον επενδυτικό νόμο και στα Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ – ως ενισχυόμενη δραστηριότητα – και ο τομέας της ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς η δυναμική του ΕΣΠΑ αφενός θα δώσει ώθηση στα εκπαιδευτήρια να προβούν σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού των σχολείων τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και αφετέρου θα προσελκύσει νέους εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι οποίοι με τη σειρά τους θα αναζωογονήσουν τον κλάδο και την αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κος Πάνος Καμμένος, ήταν ιδιαίτερα ενήμερος για τα θέματα που απασχολούν τα εκπαιδευτήρια,  άκουσε προσεχτικά τον Πρόεδρο του ΣΙΕΙΕ κ. Χαράλαμπο Κυραϊλίδη, ενώ υπήρξε ταύτιση σε πολλά από τα τρέχοντα ζητήματα. 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 20:35