Δράσεις

Δράσεις (115)

Η διημερίδα με τίτλο «Μελετώντας και διδάσκοντας την αρχαία γλώσσα και σκέψη στο σύγχρονο σχολείο», θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2016.