Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 11:52

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ - Εξετάσεις Υποτροφιών Α΄ Γυμνασίου 2021-2022 Κύριο

Θέρμη, 10/11/2020 

 

Βασικά σημεία 

▪ Εξετάσεις Υποτροφιών A΄ Γυμνασίου 2021 - 2022 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021 - 2022 

Οι εξετάσεις για τις υποτροφίες της Α΄ τάξης Γυμνασίου θα  πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 16 Μαΐου 2021 και ώρα 09:00 στις  κτιριακές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 

▪ Ημερομηνία: Κυριακή, 16/05/2021 ▪ Ώρα: 09:00 

▪ Κτιριακό συγκρότημα Γυμνασίου - Λυκείου 

▪ Δηλώσεις συμμετοχής έως Δευτέρα,  10/05/2021 

▪ Υποτροφίες ανεξάρτητες από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας 

▪ Γνωριμία με τις εξετάσεις υποτροφιών: Κυριακή, 06/12/2020 & 14/02/2021,  10:00 - 13:00 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Την ημέρα των εξετάσεων οι μαθητές  πρέπει να έχουν μαζί τους ένα από τα  παρακάτω: 

● Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας  ● Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας  ● Διαβατήριο

Ε. Μαντουλίδη (12ο χλμ. ΕΟ Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών). 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ: 

1. Στις εξετάσεις μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη καθώς και άλλων ιδιωτικών  και δημόσιων σχολείων οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος και  τις επιδόσεις τους. 

2. Το σύνολο των υποτροφιών είναι δεκατέσσερις (14):  ∙ Επτά (7) για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη ∙ Επτά (7) για μαθητές των άλλων ιδιωτικών και δημόσιων  σχολείων. 

3. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν για κάθε κατηγορία είναι:  

∙ Μία υποτροφία 100% επί των διδάκτρων 

∙ Δύο υποτροφίες 50% επί των διδάκτρων 

∙ Δύο υποτροφίες 30% επί των διδάκτρων 

∙ Δύο υποτροφίες 20% επί των διδάκτρων. 

4. Δηλώσεις συμμετοχής και βιογραφικά υποψηφίων γίνονται  δεκτά έως τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, ηλεκτρονικά στη  φόρμα που βρίσκεται εδώ.

5. Οι υποτροφίες είναι ανεξάρτητες από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ: 

1. Α΄ φάση: Οι μαθητές θα εξεταστούν γραπτά στην ύλη των  Ελληνικών και των Μαθηματικών των τελευταίων τάξεων του  Δημοτικού. 

2. Β΄ φάση: Με βάση τα αποτελέσματα οι 15 πρώτοι μαθητές  κάθε κατηγορίας, θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη.  Αφού αξιολογηθούν πέρα από τις γνώσεις και άλλες πλευρές  της προσωπικότητας των μαθητών θα επιλεγούν 7 μαθητές  από κάθε κατηγορία. 

3. Θέματα προηγούμενων ετών μπορείτε να βρείτε εδώ. 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ: 

Στο πλαίσιο των εξετάσεων υποτροφιών, την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου  2020 και την Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 - 13:00, τα Εκπαιδευτήρια προσκαλούν τους υποψήφιους μαθητές και γονείς  τους σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση, για να: 

∙ Ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα  υποτροφιών των Εκπαιδευτηρίων. 

∙ Ασχοληθούν με θέματα προηγούμενων ετών με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών αντίστοιχων ειδικοτήτων. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν  τη φόρμα «Γνωριμία με τις εξετάσεις υποτροφιών» που βρίσκεται εδώ.

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Όσοι γονείς επιθυμούν να γνωρίσουν τα Εκπαιδευτήρια μπορούν  να προγραμματίσουν ενημέρωση διαδικτυακά στα ελληνικά  πατώντας εδώ και στα αγγλικά πατώντας εδώ.  

Από τις Διευθύνσεις 

 

 

       

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α′ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021 - 2022 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________________________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ________________________ 

ΦΥΛΟ: ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ  

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ____________________________________________________________ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (Οι δύο διευθύνσεις συμπληρώνονται, μόνο αν οι γονείς ζουν χωριστά) ▪ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ____________________________________________________________ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ____________________________________________________________ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ: ____________________________________________________________ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Υπηρεσία, φορέας, ατομική επιχείρηση): _____________________________________________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ____________________________________________________________ ΠΟΛΗ: ___________________ Τ.Κ.: ___________________ ΧΩΡΑ: ________________________ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (κινητό) _______________________________ (σταθερό) ________________________  E-MAIL: ______________________________________________________________________________ ▪ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ____________________________________________________________ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _________________________________________________________________ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ: ____________________________________________________________ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Υπηρεσία, φορέας, ατομική επιχείρηση): __________________________________________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ____________________________________________________________ ΠΟΛΗ: ___________________ Τ.Κ.: ___________________ ΧΩΡΑ: ________________________  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (κινητό) _______________________________ (σταθερό) ________________________  E-MAIL: ______________________________________________________________________________

ΑΔΕΡΦΙΑ (Αναφέρετε το όνομα, το φύλο και το έτος γέννησης)

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________ 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

(Να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ________________________________________________________ 

Παρακαλώ συμπληρώστε τους διαγωνισμούς και τις εξωσχολικές δραστηριότητες που συμμετέχετε,  καθώς επίσης τα ενδιαφέροντά σας (μουσική, αθλητισμός, ξένες γλώσσες, θέατρο, γλώσσα,  επιχειρηματολογία, εθελοντισμός, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, πληροφορική, κ.λπ.). 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΑΞΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΤΥΧΙΑ ΤΑΞΗ 

 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΑΞΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

Οι παρακάτω υπογράφοντες γονείς/ασκούντες την επιμέλεια τ____ μαθητ____  __________________________________________________________________________________________ δηλώνουν τη συμμετοχή του παιδιού τους στις εξετάσεις υποτροφιών, για την Α΄ Γυμνασίου, που θα  διεξαχθούν την Κυριακή, 16 Μαΐου 2021. 

Θέρμη, ___/___/___ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ: _________________________________ 

1. ______________________________ 2. ______________________________ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΩΝ/ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

1. ______________________________ 2. ______________________________ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Α′ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021 - 2022 Σελ 1/1

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα που  υποβάλλονται μέσω της παρούσας φόρμας, με σκοπό την εξέταση του αιτήματός σας.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τα Εκπαιδευτήρια και το  προσωπικό της που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα σας που  συλλέχθηκαν για τον σκοπό αυτό δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη. 

Τα Εκπαιδευτήρια λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή  φύλαξη όλων των προσωπικών δεδομένων και την αποφυγή κατά λάθος απώλειας, χρήσης ή μη  εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι τα Εκπαιδευτήρια λαμβάνουν τα κατάλληλα  μέτρα ασφάλειας για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των  προσωπικών δεδομένων, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως  ασφαλής. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους, όταν μεταδίδονται μέσω  οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, επομένως οποιαδήποτε διαβίβαση τέτοιου τύπου γίνεται με ευθύνη του  αποστολέα. 

Τα δεδομένα σας διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και στη συνέχεια  διαγράφονται από το σύνολο των βάσεων. Διευκρινίζεται ότι η διαγραφή πραγματοποιείται στο τέλος του  ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους. 

Κατά τα λοιπά και ειδικότερα ως προς την άσκηση και την προστασία των Δικαιωμάτων σας, ισχύουν και  εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στα σχετικά κεφάλαια του Εντύπου «Πολιτική Προστασίας  Δεδομένων» που αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Εκπαιδευτήρια και  είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων για τα οποία έχω ενημερωθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικό  μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Έλαβα γνώση για τα παραπάνω. 

Θέρμη, ___/___/___ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ: _________________________________ 

1. ______________________________ 2. ______________________________ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΩΝ/ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

1. ______________________________ 2. ______________________________ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σελ 1/1

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 12:13