Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019 13:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ - 3η ημερίδα SMART EDUCATION, με θέμα: «Gamification & Εκπαίδευση», Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019