Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 18:09

Δικαίωμα στην Εκπαίδευση: Η Ελευθερία Επιλογής ως μέσο εδραίωσης της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής

                                                                                                              

 

 

                                                                          Αθήνα, 04 Φεβρουαρίου 2015

 


Στις 27 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα Δικαίωμα Επιλογής: Ελευθερία επιλογής/Ανεξάρτητη-Ιδιωτική Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση, που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εθνικών Συνδέσμων Ανεξαρτήτων-Ιδιωτικών Σχολείων (ECNAIS), μέλος του οποίου είναι και ο Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.     

                                                                                             

Στη συζήτηση πήραν μέρος εκπρόσωποι 28 οργανώσεων από όλη την ΕΕ. Μετά το πέρας των εργασιών στελέχη του ECNAIS συναντήθηκαν με τον κ. Rodrigo Ballester, σύμβουλο για εκπαιδευτικά θέματα του κ. Tibor Navracsics, Επιτρόπου Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης και είχαν ενδιαφέρουσα συζήτηση για τρόπους μελλοντικής συνεργασίας και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του  ECNAIS. Στη συνέχεια εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

Η αντιμετώπιση της Εκπαίδευσης με απλουστευτικές παραμέτρους και κοντόφθαλμους ενιαίους για όλους κανόνες, που παραβλέπουν την περιπλοκότητα  της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αγνοούν την πλούσια ευρωπαϊκή εκπαιδευτική και πολιτισμική εμπειρία, εξασθενεί τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Ως μέσο εδραίωσης της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται μετ’  επιτάσεως  να προωθήσει το δικαίωμα στην ελευθερία επιλογής σχολείου σε ολόκληρη την ΕΕ. Την επείγουσα αυτή ανάγκη συζήτησαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε στρογγυλό τραπέζι, εκπρόσωποι 28 ευρωπαϊκών οργανώσεων της ανεξάρτητης - ιδιωτικής εκπαίδευσης στις 27 Ιανουαρίου 2015, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η κοινωνία των πολιτών έχει ολοένα και περισσότερο την ευθύνη ενίσχυσης των δημοκρατικών αξιών, οι οποίες βασίζονται στη διαφορετικότητα πολιτισμικών, θρησκευτικών και παιδαγωγικών πεποιθήσεων. Τα ανεξάρτητα - ιδιωτικά σχολεία έχουν αποδείξει ότι η προώθηση και υπεράσπιση της διαφορετικότητας είναι κοινός στόχος και επίσης, καθώς είναι πλήρως ενσωματωμένα στην κοινωνία των πολιτών, ότι αποτελούν μοχλούς ενδυνάμωσης της  κοινωνικής συνοχής.  

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της ΕΕ στοχεύουν στην προώθηση της υψίστης ποιότητας στην εκπαίδευση. Γενικότερα, η ποιότητα της εκπαίδευσης θεωρείται ένα από τα κομβικά στοιχεία για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων κοινωνικής ανισότητας. Το δικαίωμα των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους σημαίνει επίσης ελευθερία στην επιλογή του σχολείου, ελευθερία επιλογής του είδους της εκπαίδευσης που επιθυμούν και που ανταποκρίνεται στις πεποιθήσεις τους. Συνεπώς, οι γονείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε νομικά, οικονομικά κ.ά. εργαλεία, που αφενός θα τους επιτρέπουν να ξεπερνούν ειδικούς περιορισμούς και αφετέρου θα κατοχυρώνουν το δικαίωμά τους να επιλέγουν σχολείο για τα παιδιά τους.

Η δυνατότητα καινοτομίας και η διαφορετικότητα του χαρακτήρα κάθε σχολείου, σε συνδυασμό με την αυτονομία, την υπευθυνότητα και την ανάληψη ευθυνών, έχουν αποδείξει ότι ο τομέας της ανεξάρτητης – ιδιωτικής εκπαίδευσης με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του τροφοδοτεί πέρα ως πέρα, ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα με αλλαγές και καινοτομίες. Όλα τα παραπάνω έχουν συντελέσει στην άνθηση των ιδιωτικών σχολείων μέσα σε μια δυνατή κοινωνία των πολιτών.

Οι πολλαπλές διαστάσεις της ελευθερίας στην επιλογή και οι πολλαπλοί ρόλοι των διαφόρων παραγόντων –εκπαιδευομένων (ανηλίκων και ενηλίκων), γονέων, εκπαιδευτικών, των τοπικών κοινοτήτων και τελικά των σχολείων– συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την κοινωνική συνοχή και την εδραίωση της δημοκρατίας. Γι’ αυτό το λόγο οι τάσεις επιβολής πολιτικών «ομογενοποίησης» της εκπαίδευσης και των σχολείων  πρέπει να αποκρουστούν.

 

 

 

 

 

 


 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 19:51