Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2023 15:12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _ PISA 2022 Κύριο

Αθήνα , Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

PISA 2022

Γενική Εικόνα

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού PISA 2022 δεν μπορεί παρά να προβληματίσει όποιον υπηρετεί, από οποιαδήποτε θέση, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η υστέρηση των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και την επιστήμη, είναι ακόμα μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε σχέση με το παρελθόν, αποτελεί μάλιστα την χειρότερη επίδοση της δεκαετίας. Παρά το γεγονός ότι κάμψη παρατηρείται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, εξαιτίας της μεσολάβησης της Πανδημίας, στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο έντονη.

Στόχος του παρόντος δεν είναι, βέβαια, η ανάλυση των προβλημάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία είναι διαχρονικά και όποιος ασχολείται με την εκπαίδευση τα ζει καθημερινά. Άλλωστε, ο ΣΙΣ τα έχει επισημάνει και έχει καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων, ήδη από τον Ιανουάριο 2017, εποικοδομητικές προτάσεις στο υπόμνημά του ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2022 και οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μας τα υπενθυμίζουν με καίριο τρόπο.

Τα ιδιωτικά σχολεία

Στον αντίποδα των παραπάνω, οι επιδόσεις των μαθητών των ελληνικών ιδιωτικών σχολείων (ακόμα και μετά την αφαίρεση της επίδρασης του κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου) είναι για ακόμα μια φορά πολύ καλύτερες από του μέσου όρου.

Στα τρία βασικά πεδία (γλωσσικές, μαθηματικές και επιστημονικές δεξιότητες), ενώ ο μέσος όρος τόσο του γενικού πληθυσμού των Ελλήνων μαθητών όσο και των μαθητών δημοσίων σχολείων είναι χαμηλότερος από τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΟΟΣΑ, οι μαθητές των ελληνικών ιδιωτικών σχολείων πέτυχαν σε όλα υψηλότερες βαθμολογίες από το μέσο όρο των ιδιωτικών σχολείων του ΟΟΣΑ. 

Συγκεκριμένα:

2022 OECD Public Average Greece Public Average OECD Private Average Greece Private Average

Reading 471 435 498 504

Mathematics 468 426 494 498

Science 482 437 507 510

 

2018 OECD Public Average Greece Public Average OECD Private Average Greece Private Average

Reading 480 454 509 528

Mathematics 482 448 510 516

Science 483 448 510 512

 

2015 OECD Public Average Greece Public Average OECD Private Average Greece Private Average

Reading 485 464 513 540

Mathematics 481 451 508 515

Science 485 452 514 520

Πηγή: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Program for International Student Assessment (PISA), 2015-2022 

Μάλιστα, οι διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων είναι από τις μεγαλύτερες στις χώρες-μέλη του οργανισμού (3η θέση στις διαφορές στις γλωσσικές δεξιότητες, 1η μαθηματικές δεξιότητες και 3η στις Επιστήμες).

  mathematics public private  

  International Average (OECD) 468 494 26

1 Costa Rica 376 448 72

1 Lithuania 472 544 72

1 Greece 426 498 72

4 Slovenia 483 554 71

5 New Zealand 475 544 70

 

  reading public private  

  International Average (OECD) 471 498 26

1 Costa Rica 405 490 85

2 Slovenia 467 537 70

3 Colombia 395 464 69

3 Greece 435 504 69

5 Lithuania 469 533 64

 

  science public private  

  International Average (OECD) 482 507 25

1 Slovenia 498 581 82

2 Costa Rica 401 482 81

3 Greece 437 510 74

4 Lithuania 482 548 66

5 Colombia 399 461 61

Πηγή: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Program for International Student Assessment (PISA), 2022 

Συμπέρασμα

Οι διαχρονικά υψηλότερες επιδόσεις των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων στο πρόγραμμα PISA δεν είναι συμπτωματικές. Τα ιδιωτικά σχολεία, εξαιτίας του πολύπλευρου εκπαιδευτικού προγράμματος, της καινοτομίας, του πειραματισμού, της παιδαγωγικής αυτονομίας, μπορούν να αμβλύνουν μεγάλο μέρος από τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος. Φυσικά, αυτό το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς το στελεχιακό δυναμικό των ιδιωτικών σχολείων και τους εκπαιδευτικούς τους.

Όμως όλα αυτά δεν είναι αρκετά για να βελτιωθούν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών. Προκειμένου όλα τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά και όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον όπου η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα σαρώσει κάθε μηχανιστικό τρόπο μάθησης, πρέπει το σύνολο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος να αποβάλλει αγκυλώσεις ετών και να κινηθεί με θάρρος στο μέλλον.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2023 15:29