Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 11:09

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΙΣ -Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας στα Ιδιωτικά Σχολεία - Τροποποίηση υποπαρ. Θ.3. παρ. Θ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 Κύριο

Αθήνα, 29  Ιουλίου 2022

       

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε χθες  από την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως  στη Βουλή στο ν/σ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τροπολογία του Υπ. Παιδείας που ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητάς του.

Με την  τροπολογία αυτή πλέον δίδεται  μετά από πολλά χρόνια η δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία, να χρησιμοποιούν τις αδειοδοτημένες αίθουσες διδασκαλίας διαφορετικών βαθμίδων (δευτεροβάθμια – πρωτοβάθμια, πλην νηπιαγωγείων), εντός της συνολικής δυναμικότητας αυτών,  για την κάλυψη των αναγκών τους, είτε από την πρωτοβάθμια, είτε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Κατά τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται πλέον εκ νέου τροποποίηση αδείας κάθε φορά που απαιτείται χρήση αίθουσας διδασκαλίας διαφορετικής βαθμίδας,  εφόσον για την αίθουσα έχει διατυπωθεί η θετική γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ. Η μεταβολή πλέον γίνεται με απλή ανακοίνωση του ιδιοκτήτη προς την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της έναρξης των μαθημάτων και ισχύει για ένα σχολικό έτος.

Η διάταξη της Υπουργού Ν.Κεραμέως ικανοποιεί πάγιο αίτημα των  ιδιωτικών σχολείων και διευκολύνει τη χρήση των κτιριολογικών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων, με τη μείωση των διοικητικών βαρών και την κατάργηση των συνεχόμενων  τροποποιήσεων άδειας λειτουργίας , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί διαθέσιμη (και ήδη εγκεκριμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ) αίθουσα διδασκαλίας.

 

  Ο Πρόεδρος του ΣΙΣ

                                         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ                                    

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 11:19
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « CGS Ανακοίνωση | 20.07.2022