Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016 09:05

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η επισφαλής βάση δεδομένων myschool και οι θεωρίες συνωμοσίας

Αθήνα, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"Η επισφαλής βάση δεδομένων myschool και οι θεωρίες συνωμοσίας"

Το θέμα που έχει προκύψει με το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο ασφάλειας που παρέχει η βάση δεδομένων myschool του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία όλα τα σχολεία δημόσια και ιδιωτικά οφείλουν, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου, να ανεβάσουν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών, είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί αφήνει ανοιχτή την πόρτα σε παραβιάσεις κατοχυρωμένων ατομικών και συνταγματικών δικαιωμάτων. Λόγω του χαμηλού επιπέδου ασφάλειας του myschool, τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα κινδυνεύουν να γίνουν βορά οικονομικών, πολιτικών, συντεχνιακών και άλλων συμφερόντων. Θα περίμενε κανείς, ο κώδωνας κινδύνου που έκρουσαν για το θέμα αυτό τα ιδιωτικά σχολεία, να αντιμετωπιστεί με την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα τόσο από τις αρμόδιες αρχές όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς. Δυστυχώς η ΟΙΕΛΕ αντί να συστρατευτεί σε ένα τόσο σοβαρό θέμα ατομικών δικαιωμάτων, κατά την προσφιλή της τακτική, βρήκε για άλλη μια φορά ευκαιρία να κατασυκοφαντήσει και να καθυβρίσει τα ίδ. σχολεία. Δεν μας ξενίζει η στάση της ΟΙΕΛΕ, η οποία φαίνεται να έχει παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα του myschool και, πιθανότατα, έχει ήδη κάνει χρήση αυτών. Μας απογοήτευσε όμως ιδιαίτερα το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, με το οποίο υιοθετεί πλήρως τις συκοφαντικές για τα ιδιωτικά σχολεία θέσεις της ΟΙΕΛΕ. Ίσως γιατί παραμένει ακόμη, ως κατάλοιπο των ημερών Φίλη, η πλήρης άλωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου από την ΟΙΕΛΕ. Ο νέος Υπουργός Παιδείας θα πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα της στελέχωσης του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου του, γιατί τον εκθέτει. 

Σε ότι αφορά όμως στην ουσία της υπόθεσης, ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τα ιδιωτικά σχολεία δεν προσπαθούν να αποφύγουν να δώσουν τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Παιδείας, τα έχουν προ πολλού υποβάλει εντύπως στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ανησυχούν όμως σφόδρα για την χρήση μιας αδιαβάθμητης από πλευράς ασφαλείας βάσης δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών και η οποία δεν παρέχει επαρκή προστασία απέναντι σε κακόβουλη επίθεση. Η διαπίστωση δε αυτή δεν προέρχεται από τα ιδιωτικά σχολεία αλλά από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία πριν δυο χρόνια με πολυσέλιδο έγγραφο της προς το Υπουργείο Παιδείας επισήμανε πληθώρα προβλημάτων ασφάλειας του myschool και ζητούσε από το Υπουργείο Παιδείας να προβεί άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις. Το Υπουργείο Παιδείας, παρά την παρέλευση δύο ετών, δυστυχώς δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποδείξεις της ανεξάρτητης αρχής με αποτέλεσμα το myschool να παραμένει μη ασφαλής βάση δεδομένων. Τα ιδιωτικά σχολεία, όμως, ενδιαφέρονται να δοθεί η ορθή λύση, που θα καταστήσει το myschool ασφαλές.

Υποστηρικτικό της σοβαρότητας της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι αμέσως μετά την προσφυγή των ιδιωτικών σχολείων, η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με έγγραφό της ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να τοποθετηθεί εντός 20 ημερών επί των θεμάτων που θίγονται στην προσφυγή. 

Κλείνοντας, δηλώνουμε ότι τα ιδιωτικά σχολεία δεν βλέπουν την υπόθεση αυτή ως πεδίο αντιπαράθεσης με το Υπουργείο Παιδείας, πολλώ δε μάλλον με τον νέο Υπουργό, ο οποίος άλλωστε κληρονόμησε το πρόβλημα. 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016 12:45