Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 14:34

ΚΑΤΩ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ! ΣΟΒΙΕΤΙΣΜΟΣ, Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΡΑΤΙΣΜΟΥ (ΙΙ)

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου  2016    

 

 

Δελτίο Τύπου

Κάτω η Αξιολόγηση!

Σοβιετισμός, η ανώτερη μορφή κρατισμού (ΙΙ)

 

Σε προηγούμενο ΔΤ, σχετικό με τη λυσσώδη αντίδραση της συντεχνιακής ηγεσίας της ΟΙΕΛΕ κατά ιδιωτικού σχολείου που εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού του, ο Σύνδεσμός μας είχε επισημάνει, αφενός, την «πάγια τακτική της ηγεσίας της ΟΙΕΛΕ να χρησιμοποιεί τον διοικητικό μηχανισμό του Υπουργείου είτε ως απειλή κατά των ιδιωτικών σχολείων είτε και να τον στρέφει εναντίον τους με χαλκευμένες ή ψευδείς καταγγελίες, να παρερμηνεύει  τους νόμους και να χρησιμοποιεί εργαλειακά το Σύνταγμα κατά το δοκούν» και, αφετέρου, τη χρησιμοποίηση του ονόματος του υπουργού σε έγγραφο, που οι ανακρίβειες και τα λάθη του προσέβαλλαν το κύρος του ως πολιτικού προϊσταμένου της εκπαίδευσης.

Όμως ο υπουργός επανήλθε με νέα έγγραφα για το θέμα, με επιχειρηματολογία εξίσου ανυπόστατη και έωλη: 

• Το άρθρο  16 παρ. 8 του Συντάγματος αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η οποία ρυθμίζεται από τις Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ και ουδόλως επηρεάζεται από την εσωτερική αξιολόγηση ιδιωτικού σχολείου.

• Το άρθρο 62 παρ. 7 του ν. 1566/85 προβλέπει ότι «[…] οι διατάξεις αυτού του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους […]». Ως εκ τούτου, διαδικασίες και ρυθμιστικοί κανόνες που διέπουν τα κρατικά σχολεία και την ιδιότητα των εκπαιδευτικών τους ως υπαλλήλων του κράτους δεν μπορούν να ισχύσουν και στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, που αποτελούν φορείς ιδιωτικού δικαίου.

• Στο Π.Δ. 152/2013 (περ. ιβ, παρ.1, άρθρο 4), στο οποίο παραπλανητικά παραπέμπει η ανακοίνωση του υπουργείου της 22-2-2016, δεν αφορά τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Αυτό ορίζεται σαφώς στο νόμο 4072/2012, άρθρο 329. 

• Στην ίδια ανακοίνωση ομολογείται το παγκοίνως γνωστό στην κοινότητα των ιδιωτικών και των κρατικών εκπαιδευτικών λειτουργών ότι, δηλαδή, το εν λόγω ΠΔ «βρίσκεται τυπικά σε ισχύ», αφού σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. «η διαδικασία αξιολόγησης δεν ολοκληρώθηκε, καθώς μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αποφάσισε την αναστολή της».

• Επίσης στην Υ.Α. 30972/Γ1/05-03-2013|ΦΕΚ Β΄614/15-03-2013) που καθορίζει τους αξιολογητές, τους τομείς, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, δεν γίνεται καμία αναφορά «αδιακρίτως» σε κρατικά και σε ιδιωτικά σχολεία. 

• Τέλος, η τουλάχιστον ατυχής μνεία της ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 (περί καθηκοντολογίου) και του υποδηλούμενου άρθρου 20 παρ. 10 (άσκηση διοικητικού και πειθαρχικού ελέγχου από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στα ιδιωτικά σχολεία) αναδεικνύει την σοβιετικού τύπου αντίληψη ορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων εκθέτοντας τον Υπουργό.

Κατόπιν όλων αυτών, το υπουργικό έγγραφο που ξεκινά με την καθεστωτική διατύπωση «όλα τα θέματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Πολιτείας» δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι το ζήτημα δεν είναι η αξιολόγηση καθ’ εαυτή, αλλά ότι πίσω από αυτή επιχειρείται η επαναφορά, από το παράθυρο, των ρητρών μονιμότητας σε ένα τμήμα του ιδιωτικού τομέα.

Έτσι, γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί η συντεχνιακή ηγεσία της ΟΙΕΛΕ υπαγορεύει όρους σε υπουργικά έγγραφα, σε αγαστή σύμπνοια με διοικητικούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας. Άλλωστε ακριβώς με αυτό αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν, αποκτήθηκαν  τα συνδικαλιστικά τους προνόμια. Ωστόσο, το μέλλον θα δείξει αν θα επανέλθει ως παράκεντρο εξουσίας ή αν η τελική σοβιετοποίηση ιδιωτικών σχολείων θα παραμείνει ευσεβής πόθος της. Ο δρόμος αυτός όμως προς το μέλλον που κάποιοι ονειρεύονται για την πατρίδα μας, είναι επικίνδυνα ολισθηρός.

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΙΕΙΕ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 15:06